คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ CVS สามารถจ่ายไฟแบบย้อนกลับ ได้หรือไม่

ได้ สามารถจ่ายไฟเข้าได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวเบรกเกอร์ โดยรวมถึงอุปกรณ์ที่มี Vigi Earth-Leakage Protection โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ทั้งนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ยังสามารถใส่ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างอีกด้วย

สามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย

              
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?