คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เบรกเกอร์ NSXm สามารถจ่ายไฟแบบย้อนกลับ ได้หรือไม่

ได้ เบรกเกอร์ NSXm สามารถจ่ายไฟเข้าได้ทั้งด้านบน และด้านล่าง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?