คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การติดตั้ง Control Relay CAD50 ควรมีระยะห่างจากอุปกรณ์อื่นๆ เป็นระยะเท่าใด

CAD50 หรือ contactors สามารถติดตั้งติดกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เพื่อใช้ในการระบายความร้อน แต่ค่าพิกัด ambient temperature ต้องอยู่ในช่วงของค่า ambient air temperature for operation ที่ Schneider Electric แนะนำ โดยสามารถตรวจสอบค่าพิกัด ambient temperature ได้จาก product datasheet ของอุปกรณ์นั้นๆ

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?