คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ขั้วต่อ EPO ในเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS ใช้ทำอะไร

ขั้วต่อสำหรับปิดกระแสไฟในกรณีฉุกเฉิน (EPO) เป็นอุปกรณ์ ประกอบในการตัดไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงได้โดยฉับพลันจากพื้นที่ห่างไกล โดยจะไม่มีการสลับไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?