คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ต้องการเครื่องสำรองไฟที่สามารถสำรองไฟได้นาน

โดยปรกติเครื่องสำรองไฟมักถูกออกแบบมาให้สำรองไฟได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีเวลาเพียงพอในการทำการปิดอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่ตัวเครื่องสำรองไฟจะจ่ายไฟสำรองจนหมด
เครื่องสำรองไฟส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยที่โหลดสูงสุด (Full Load) ระยะเวลาที่สำรองไฟได้มักจะอยู่ที่ 3 - 15 นาที แต่มีเครื่องสำรองไฟบางรุ่นถูกออกแบบเพื่อให้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ภายนอกได้ ซึ่งทำให้สามารถ
เพิ่มระยะเวลาสำรองไฟได้นานขึ้น เช่น Smart UPS ตระกูล SMX และตระกูล SRT เป็นต้น
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?