คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การปิดและเปิดเสียงของเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS SMC

การปิดเสียงแจ้งเตือนเฉพาะเหตุการณ์ สามารถ กดปุ่ม   ค้างไว้0.2 วินาทีแล้วปล่อยมือออก

การปิด/เปิดเสียงการทำงาน สามารถ กดปุ่ม  ค้างไว้ 2วินาทีแล้วปล่อยมือออก

เปิดหรือปิดเสียงไอคอนปิดเสียงจะสว่าง และ UPS จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง คุณสมบัติปิดเสียงจะไม่ทำงานยกเว้นกรณีที่ UPS ทำงานโดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?