คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง (APC Surge Protection) ที่คงทนแข็งแรง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง (APC Surge Protection) ที่ผลิตด้วยวัสดุคงทนแข็งแรงและปัองกันไฟกระชากได้ดี คือ P5 Series รุ่น P5-VN และ P5T-VN และสามารถทนไฟกระชากได้ถึง 480  จูล ในรุ่น P5-VN

และทนไฟกระชากได้ถึง 611 จูล ในรุ่น P5T-VN
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?