คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

์Compact NSX แบบ withdrawable เป็น part number ใด

Part number สำหรับ Compact NSX แบบ withdrawable จำเป็นต้องใช้  withdrawable kit ร่วมกับ Compact NSX แบบ Fix ดังนี้

สำหรับ NSX 100/160/250สำหรับ NSX400/630 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?