คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความแตกต่างระหว่างของ Network Management Card 2 ในแต่ละรุ่น

ปัจจุบันรุ่นของ Network Management Card 2 หลักๆ ประกอบด้วย 3 รุ่นดังนี้ AP9630, AP9631 และ AP9635 ซึ่งแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?