คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

GV3P และ GV3L แตกต่างกันอย่างไร

มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ GV3P เป็นเบรกเกอร์ที่มีฟังก์ชัน Overload (Thermal-magnetic motor circuit breakers) ในขณะที่  มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ GV3L เป็นเพียงเซอร์กิตเบรกเกอร์ธรรมดา(Magnetic motor circuit-breakers) ดังนั้นการเลือกใช้งานมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้ง 2 รุ่น จึงแตกต่างกัน โดย GV3P สามารถเลือกใช้คู่กับ คอนแทคเตอร์ สำหรับวงจร Motor Starter ในขณะที่ GV3L จำเป็นต้องเลือกใช้คู่กับ คอนแทคเตอร์ และ โอเวอร์โหลด รีเลย์ โดยสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?