คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการปรับค่าความไวของระดับแรงดันขาเข้าเครื่องสำรองไฟรุ่น BK650-AS

สามารถปรับตั้งค่าความไวของระดับไฟขาเข้าได้โดยขั้นตอนดังนี้

1.เสียบปลั๊กเครื่องสำรองไฟเข้ากับเต้ารับ โดยเครื่องสำรองไฟจะอยู่โหมดสแตนบายด์  (ไม่มีไฟกระพริบที่ตัวเครื่อง)
2.กดที่ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องประมาณ 10 วินาที หลังจากนั้นไฟบนหน้าเครื่องสำรองไฟจะกระพริบ แล้วเครื่องสำรองไฟจะเข้าสู่โปรแกรมโหมด
3.เครื่องสำรองไฟจะแสดงสถานะของระดับความไวที่ตั้งค่าไว้ครั้งแรก โดยอ้างอิงสัญลักษณ์ตามรูปด้านล่าง4.ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปเป็น ความไวระดับต่ำสุด สามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องจนไฟสีเหลืองบนหน้าเครื่องกระพริบ(ไฟตรงตำแหน่ง ON BATTERY)
5.ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปเป็น ความไวระดับกลาง สามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องจนไฟสีเหลือง และสีแดงบนหน้าเครื่องกระพริบ (ไฟตรงตำแหน่ง ON BATTERY และ OVERLOAD)
6.ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปเป็น ความไวระดับสูงสุด สามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องจนไฟสีเหลือง และไฟสีแดงทั้ง 2 ดวงบนหน้าเครื่องกระพริบ(ไฟตรงตำแหน่ง ON BATTERY, OVERLOAD และ REPLACE BATTERY)
7.เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเปิด-ปิดจนไฟสีเขียวบนหน้าเครื่องสำรองไฟกระพริบ
8.ในกรณีที่ยังอยู่ในโหมดโปรแกรม ถ้าไม่สามารถกดปุ่มเปิด-ปิดได้ภายใน 5 วินาที เครื่องสำรองไฟจะออกจากโหมดโปรแกรมโดยอัตโนมัติและ ไฟสัญลักษณ์บนหน้าเครื่องจะดับลง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?