คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมจึงเลือกใช้ มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2 และ GV3 กับโหลดประเภทมอเตอร์

1. มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2 และ GV3 ได้ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกับมอเตอร์(AC-3) ตามมาตรฐาน IEC60947-1(general use), IEC60947-2(circuit breaker) และ IEC60947-4-1(motor starter)

2. มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2 และ GV3 มีฟังก์ชันที่สามารถป้องกัน unbalance และ phase loss ซึ่งเป็น fault ที่มักจะพบในโหลดมอเตอร์ นอกจากนี้ยังมี Isolator และ Disconnector ที่สามารถเปิด/ปิดวงจรในขณะที่มอเตอร์ทำงานได้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?