คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Modicon M221 series

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่พานาโซนิครุ่น BR2032 เพราะการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวควบคุมอื่นนอกเหนือจากชนิดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
โดยอ้างอิงขั้นตอน ดังนี้
1.ปลดแหล่งจ่ายออกจากอุปกรณ์
2.ใช้ไขควงดึงที่เก็บแบตเตอรี่ออกจากตัวควบคุมลอจิก TM221C ซึ่งจะอยู่ด้ายซ้ายของเครื่อง
          
  และที่เก็บแบตเตอรี่ของตัวควบคุมลอจิก TM221M จะอยู่ด้ายขวาของเครื่อง
   
3.เลื่อนส่วนที่ใส่แบตเตอรี่ออกมา
    
4.ถอดแบตเตอรี่ออกจากที่เก็บ

5.ใส่แบตเตอรี่ใหม่ตามเครื่องหมายขั้วบนแบตเตอรี่.

6.ดันตัวแบตเตอรี่เข้าไป และตรวจสอบดูว่าสลักเข้าที่แล้ว

7.ดันตัวเก็บแบตเตอรี่กลับเข้าไปที่ตัวควบคุมลอจิก TM221C และ TM221M

8.จ่ายไฟให้กับ PLC M221

อ้างอิงข้อมูลจาก Modicom M221 Catalog  https://www.schneider-electric.com.au/en/download/document/DIA3ED2140106EN/
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?