คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

จะทราบได้อย่างไรว่า Surge Protection ยังใช้งานได้ตามปกติ (SPD)

สังเกตุที่ ไฟ LED ตรงด้านหน้าตัวอุปกรณ์ เมื่อทำการติดตั้งแล้ว จะมีไฟLED สีเขียวสว่างขึ้น แสดงถึงการทำงานปกติ หากไฟ LED สีเขียวนี้ดับลงแสดงว่า SPD นี้เกิดข้อผิดพลาดหรือ อุปกรณ์อาจชำรุดจากการใช้งาน 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?