คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ขนาดของโหลดมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟหรือไม่

มีผล เพราะเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการสำรองไฟจะลดลง และไม่แนะนำให้ใช้โหลดเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุสูงสุดของเครื่องสำรองไฟ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟที่มีการต่อโหลดจำนวนมาก จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?