คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เต้ารับคู่ USB 2.1A จ่ายกระแสไฟช่องละ 2.1A ใช่หรือไม่

เต้ารับคู่ USB 2.1A รหัสสินค้า 3032USB_WE สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2.1 แอมป์ ในกรณีที่ใช้เต้ารับใด เต้ารับหนึ่ง เพียงเต้ารับเดียว
หากใช้งานทั้ง 2 เต้ารับพร้อมกัน กระแสไฟฟ้าที่ USB สามารถจ่ายให้ทั้ง 2 เต้ารับรวมคือ 2.1 แอมป์ ดังนั้น ในแต่ละช่องจึงไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ถึง 2.1แอมป์ 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?