คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อยากทราบขนาดพิกัดของตัวเบรกเกอร์สำหรับติดตั้งกับเครื่องสำรองไฟ SRT series ขนาด 5kVA และขนาด 6 kVA

สำหรับขนาดพิกัดของเบรกเกอร์สำหรับติดตั้งกับเครื่องสำรองไฟขนาด 5kVA ขนาดที่เหมาะสมสำหรับ Full Load พิกัดของเบรกเกอร์อยู่ที่ขนาด 40 Amp  ขนาดสาย 6 AWG และสำหรับเครื่องสำรองไฟขนาด 6 kVA
พิกัดของเบรกเกอร์อยู่ที่ขนาด 50 Amp  ขนาดสาย 10 AWG

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?