คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตั้งค่า PFC รุ่น NR6 และ NR12 แบบอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่า PFC รุ่น NR6 และ NR12 แบบอัตโนมัติ

1. เข้าสู่เมนู Auto Setup  โดยการกดลูกศรลง V 1 ครั้งจากเมนู COMMISS.
2. กด Enter เข้าไปที่โหมด AUTOSET จะขึ้นให้ใส่ CODE? ให้กดลูกศรขึ้นลงพร้อมกัน 2 วินาที
3. ทำการตั้งค่า CT, Voltage และ Cos 
4. กด Enter และกด SEARCH ขั้นตอนนี้ ตัวคอนโทรลเลอร์จะทำการตรวจเช็คดูว่า ค่าที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยการต่อและตัด step 1 เพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงของ Reactive power ในระบบ 
    ซึ่งเวลาในการตัดต่อจะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของ Inductive power ในระบบ และเวลาในการเชื่อมต่อ โดยหลังจากกด Enter ที่เมนู SEARCH หน้าจอจะขึ้น WAIT..
5. ถ้าการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะแสดง *OK* แล้วหน้าจอจะกลับไปสู่เมนู COMMISS
6. หากคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถค้นหาค่าที่เหมาะสมได้ หน้าจอจะแสดง ESC-ERR ให้กด ESC เพื่อแสดงว่าเกิด ERROR อะไร แล้วจึงทำการแก้ไขตาม ERROR นั้นๆ

ลูกค้าสามารถทำตามแผนผังการตั้งค่าง่ายๆ ได้ตามด้านล่างนี้
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?