คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟมีตัวป้องกันไฟกระชากทุกรุ่นหรือไม่

สำหรับเครื่องสำรองไฟทุกรุ่นของ APC by Schneider มีตัวป้องกันระดับไฟกระชาก (Surge Energy Rating) ทุกรุ่น แต่มีระดับค่าที่สามารถป้องกันได้มากน้อยแตกต่างกันไป
ผู้ใช้งานควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้งานหรือสเปคสินค้าของแต่ละรุ่นก่อนเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?