คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความหมายของ 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 และ 4P3d+OSN ของเบรกเกอร์ MCCB Compact NSX

ความหมายของ 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 และ 4P3d+OSN คือ

- ตัวเลขตัวแรก หมายถึง จำนวนโพล
- ตัวอักษรตัวแรก หมายถึง โพล
- ตัวเลขตัวที่สาม หมายถึง จำนวนโพลที่มี Protection
- ตัวอักษรตัวที่สี่ หมายถึง ทริกเกอร์ (trigger), ทริกเกอร์ที่มีการ Protection

ยกตัวอย่างเช่น 

4P3d หมายถึง เบรกเกอร์ 4 โพล ที่มี Protection เพียง 3 โพล (ไม่รวมนิวตรอน)
4P3d+N/2 หมายถึง เบรกเกอร์ 4 โพล ที่มี Protection เพียง 3 โพล และ มีนิวตรอน Protection ครึ่งหนึ่ง (0.5 x Ir)
4P3d+OSN หมายถึง เบรกเกอร์ 4 โพล ที่มี Protection เพียง 3 โพล และ มีนิวตรอน Protection ที่เกินขนาด (OverSizeNeutral) (1.6 x Ir)


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?