คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อแตกต่างระหว่าง เอาท์พุทคอนแทคช่วย NO, NC ที่ Terminal R1A R1B และ R2A ของ ATV320

R1A และ  R1B เป็นเอาท์พุทคอนแทคช่วย NO และ NC ตามลำดับ (R1C เป็น Common) ซึ่งได้ถูกตั้งค่าโรงงานไว้แล้วว่าเป็นเอาท์พุท ที่เกิดจาก Fault ต่างๆ (Flt)
ซึ่งหากลูกค้าต้องการใช้เอาท์พุทคอนแทคช่วยนี้ในฟังก์ชั่นอื่น เช่น  Drive running, Drive break, Ready หรือฟังก์ชั่้นอื่นๆ 

-  สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยเข้าไปที่เมนู DRI- > CONF > FULL > I_O- > r1- > r1   อ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน หน้าที่ 138-139R2A เป็นเอาท์พุทคอนแทคช่วย NO เช่นกัน (R2C เป็น Common) แต่ยังไม่ได้ถูกตั้งค่า หรือเปิดการใช้งาน (no assignment) โดยสามารถเข้าไปเปิดฟังก์ชั่น หรือตั้งค่าได้ และมีฟังก์ชั่นให้เลือกเหมือนกับ R1A และ R1B

-  สามารถเข้าไปตั้งค่าได้โดยเข้าไปที่เมนู DRI- > CONF > FULL > I_O- > r2- > r2   อ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน หน้าที่ 138-139


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?