คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS ขึ้นสัญลักษณ์กากบาทในกรอบสี่เหลี่ยม

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Smart UPS ขึ้นสัญลักษณ์กากบาทในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่เสื่อมหรือเสีย 

ต้องทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เท่านั้น

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?