คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ต้องการทราบความแตกต่างระหว่างเครื่องสำรองไฟรุ่น BX800LI-MS และ รุ่น BX700U-MS

ความแตกต่างระหว่างเครื่องสำรองไฟรุ่น BX800LI-MS และ รุ่น BX700U-MS มีดังนี้

1.รุ่น BX800LI-MS ไม่สามารถลงโปรแกรมระบบจัดการและควบคุมอัจฉริยะ (ไม่มีช่อง USB)
2.รุ่น BX800LI-MS ไม่มีช่องป้องกันไฟกระชากจากสาย Phone / Fax / Modem / DSL (RJ11)
3.กำลังวัตต์รุ่น BX800LI-MS  = 415 วัตต์ และรุ่น BX700U-MS กำลังวัตต์จริงอยู่ที่ 390 วัตต์
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?