คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟรุ่น Smart-UPS Extended Run (SMX) ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Tower และ Rack mount มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ทั้งสองแบบหรือไม่

Smart-UPS Extended Run (SMX) ขนาด 750-3000 VA เป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Tower และ Rack mount โดยอุปกรณ์ติดตั้งที่ให้มาในกล่องนั้นประกอบไปด้วย;

      1. Stabilizer bracket สำหรับติดตั้งแบบ Tower
      2. Rack Mount Brackets สำหรับติดตั้งแบบ Rack Mount

สามารถดูคู่มือการติดตั้งได้ตามเอกสารแนบ


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?