คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อุณหภูมิมีผลต่อการเก็บรักษาแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟอย่างไร

อุณหภูมิมีผลโดยตรงต่ออายุการใช้งาน และประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่

ในกรณีที่ทำการเก็บไว้โดยไม่ใช้งาน
ถ้าอุณหภูมิของห้องเก็บรักษาอยู่ที่ -15 ° C ถึง +30 ° C (+ 5 ° F ถึง + 86 ° F) ให้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
ถ้าในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง + 30 ° C ถึง + 45 ° C (+ 86 ° F ถึง + 113 ° F) ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?