คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ต้องทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานหรือไม่

สำหรับการใช้งานครั้งแรกของเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ทุกรุ่นต้องทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน แต่สำหรับวิธีการเชื่อมต่อให้ทำการศึกษาจากคู่มือการใช้งานที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละรุ่น

เช่นในบางรุ่นทำการเชื่อมต่อขั้วสีเหลืองท้ี่ด้ัานหลังเครื่องสำรองไฟ และในบางรุ่นต้องทำการเชื่อมต่อโดยการถอดจากใต้เครื่องสำรองไฟเพื่อสลับตำแหน่งของแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?