คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ATV310 - ถ้าต้องการบันทึกค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ในความจำเครื่อง

ATV310 สามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ล่าสุดลงไปในหน่วยความจำของเครื่องได้

โดยไปที่เมนู 101  Store customer parameter set  ซึ่งปกติค่าจะมีการตั้งไว้ที่ 00

ในกรณีที่เราต้องการบันทึกพารามิเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้นั้น ให้เลือกเป็น 01 เพื่อบันทึกค่า หลังจากนั้น เมนู 101 จะถูกเปลี่ยนเป็น 00 โดยอัตโนมัติ เมื่อการบันทึกค่าเรียบร้อย

1. ไปที่เมนู ConF
2. กดเลื่อนไปที่เมนู 101 เพื่อตั้งค่า Store customer parameter set

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?