คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การปิดเสียงแจ้งเตือนผ่าน network management card สำหรับเครื่องสำรองไฟ

สามารถเข้าไปปิดเสียงการแจ้งเตือนได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ล็อกอินเข้าหน้าอินเตอร์เฟสของ network management card
2.ไปที่แท็บเมนู UPS
3.เลือกเมนู General 
4.เลือก Audible Alarm เป็น Mute Alarm เพื่อปิดการแจ้งเตือน
5.กด Apply

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?