คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การติดตั้งอินเวอร์เตอร์รุ่น ATV71 กับมอเตอร์ ควรมีระยะห่างของสายไฟไม่เกินระยะเท่าใด

อินเวอร์เตอร์ รุ่น ATV71 แต่ละขนาดและแต่ละPart no. มีระยะห่างของสายไฟที่ติดตั้งระหว่างมอเตอร์ แตกต่างกัน.

โดยสามารถเทียบได้จากตารางด้านล่างดังนี้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?