คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการติดตามสถานะงานเคลมเครื่องสำรองไฟ Smart UPS และ Back UPS

ลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยัน การแจ้งเปิดงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ฯ และสามารถติดตามสถานะการเคลมสินค้าและนัดหมายเข้า Onsite ได้โดยอ้างอิงจาก Case Reference และ Return Material Authorization (RMA) number

โดย ลูกค้าสามารถติดต่อ Authorized Service Partner เพื่อทำการตรวจสอบสถานะของสินค้าส่งคืน และ วันเวลานัดหมายเพื่อทำการ Onsite สำหรับ Authorized Service Partner บริษัท SVOA Public Company Limited  ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาการเข้า Onsite เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าส่งคืน​


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?