คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การปรับความไวของ UPS มีผลต่อระยะเวลาในการ Transfer time หรือไม่

การปรับความไวของ UPS มีผลต่อระยะเวลาในการไม่มีผลต่อการ Transfer time. (ซึ่งเวลาของการ Transfer Time จากการสวิตช์จาก Online ไป On Battery ยังคงใช้เวลา 8-10 ms. เหมือนเดิม)

แต่การปรับความไวของ UPS มีผลต่อย่านของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทแนะนำให้ตั้งอยู่ที่ความไวปานกลาง คือ 176-282 Vac
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?