คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อคำนึงและผลกระทบของการเลือกเครื่องสำรองไฟผิดขนาด (Sizing of UPS)

ข้อคำนึงและผลกระทบของการเลือกเครื่องสำรองไฟผิดขนาด (Sizing of UPS)

1.หากเลือกเครื่องสำรองไฟที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ทำให้สินเปลืองค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
2.หากเลือกเครื่องสำรองไฟขนาดเล็กเกิดไปจะทำให้เกิด Overload หรือมีผลต่อระยะสำรองไฟได้น้อย

ดังนั้น วิธีการเลือกเครื่องสำรองที่เหมาะสม ต้องคำนึงถึงขนาดของโหลด (วัตต์) , UPS Capacity และระยะเวลาสำรองไฟที่ผู้ใช้งานต้องการ


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?