คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การเชื่อมต่อ Back UPS 2ตัวเข้าด้วยกัน สามารถเพิ่มเวลาในการสำรองไฟได้หรือไม่

การเชื่อมต่อ Back UPS 2ตัวเข้าด้วยกัน หรือ การต่อ Back UPS แบบ Daisy Chain ไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาในการสำรองไฟได้
เนื่องจากการทำงานของ UPS จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่เป็นรูปคลื่น sine ซึ่งเป็นแรงดันจากแหล่งจ่ายหลัก หรือ ไฟอาคาร สำหรับแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของ UPS จะจ่ายแรงดันเป็นรูปคลื่นเสมือนคลื่น sine
ดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมต่อ UPS 2 ตัวเข้าด้วยกัน UPS เครื่องที่ต่อกับไฟอาคาร จะได้รับแรงดันรูปคลื่น Sine จึงสามารถส่งผ่านแรงดันนี้ไปยัง UPS ต่อพ่วงได้
แต่เมื่อเกิดไฟดับ UPS ตัวที่ต่อกับไฟอาคารจะสลับมาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำให้แรงดันที่จ่ายให้กับ UPS ต่อพ่วงไม่ใช่แรงดันรูปคลื่น sine ดังนั้น UPS ต่อพ่วงจึงต้องสลับมาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?