คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โปรแกรม PowerChute Business Edition version 9.5 แตกต่างกับเวอร์ชั่นเก่าอย่างไร

โปรแกรม PowerChute Business Edition version 9.5 แตกต่างกับเวอร์ชั่นเก่าอย่างไร

1. ทำการติดตั้งแค่ Agent สำหรับควบคุมเครื่องสำรองไฟทั้งหมด
2. รองรับ SNMP V.3
3. รองรับ SNMP Linux ( 64-bits)
4. ไม่จำกัดจำนวนโหนด (nodes) สำหรับการมอนิเตอร์ (เวอร์ชั่นเก่าจำกัดอยู่ที่ 5 Nodes)
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?