คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการรีเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ VarPlus Logic VL Series.

วิธีการรีิเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ VarPlus Logic VL Series เพื่อคืนค่าเป็นพารามิเตอร์ที่ตั้งมาค่าจากโรงงาน.
สามารถเข้าไปที่เมนู 600 Reset  Menu >> แล้วเลือกที่เมนู 601 >> เลือกเป็น Yes แล้ว Enter
นอกจากนี้ยังสามารถรีเซตค่าอื่นได้เช่น Reset operation hours, Reset alarms และ อื่นๆ โดยดูได้จากพารามิเตอร์ด้านล่างนี้ประกอบ.

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?