คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ช่องเสียบสายโทรศัพท์ใน UPS ใช้ทำอะไร

ใช้ป้องกัน surge สำหรับสายโทรศัพท์ 
สายโทรศัพท์พอร์ตป้องกันไฟกระชาก ความหมายคือ ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับ พอร์ต In และต่อโมเด็มเข้ากับพอร์ต Out

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?