คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เราสามารถดูข้อมูลการตั้งค่าของ NMC ทุกตัวในวง LAN เดียวกันได้หรือไม่

ข้อมูลการตั้งค่าของ Network Management Card (NMC) สามารถตรวจสอบ, ควบคุม และเปลี่ยนแปลงค่าได้ แต่ต้องกระทำผ่านโปรแกรม PowerChute Network Shutdown (PCNS)
ในกรณีที่มี NMC มากกว่า 1 ในวง LAN เดียวกัน จำเป็นต้องทำการเพิ่ม IP address ในโปรแกรม PowerChute Network Shutdown (PCNS) โดยทำการ add client

ทั้งนี้เข้าดูข้อมูลต่างๆ ของ NMC จำเป็นต้องทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ NMC นั้นๆด้วย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?