คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การรีเซ็ต Network Management Card ทำให้ UPS ปิดเครื่องหรือไม่

การรีเซ็ต (Reset) Network Management Card (NMC) เป็นการรีเซ็ตค่าของตัว NMC เพียงอย่างเดียว จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของ UPS ดังนั้น UPS จะทำงานปกติ ในขณะที่ทำการรีเซ็ต NMC
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?