คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

NMC สามารถตั้งค่าผ่าน WIFI ได้หรือไม่

Network Management Card (NMC) ต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านทางสาย LAN ดังนั้นจึงควรทำการตั้งค่าผ่านทางสาย LAN ด้วยเช่นกัน
เนื่องจากการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN ทำให้สามารถตั้งค่า NMC ในวง LAN หรือ Gateway เดียวกัน ในขณะที่หากตั้งค่าผ่าน WIFI Gateway ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นคนละ Gateway กับ NMC
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?