คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ก๊าซ SF6 ใน ริงเมนยูนิต ( RMU : Ring Main Unit )

โดยอาศัยก๊าซซัลเฟอร์ เฮกฟลูโอไรค์ ( SF6 ) เป็นตัวกลางช่วยดับ ARC ( อาร์ค ) แทน อากาศหรือน้ำมัน

ข้อดี ของการใช้ก๊าซ SF6 คือ
ก๊าซ SF6 เป็นก๊าซเฉื่อยสามารถดับอาร์คไดอย่างรวดเร็ว และไม่ติดไฟ จึงทำให้ ปราศจากปัญหาเรื่องไฟไหม้
มีอายุการใช้งานนานและไม่จําเป็นต้องบำรุงรักษา

ข้อเสีย ของการใช้ก๊าซ SF6 คือ
เป็นก๊าซที่ทําลายโอโซน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?