คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สาเหตุที่เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานขณะจ่ายแรงดันผ่านตัวกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

สาเหตุที่เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานขณะจ่ายไฟผ่านตัว Generator ซึ่งมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความถี่ที่ไม่เสถียร หรือแรงดันที่ไม่คงที่ ทำให้แรงดันจากตัวกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่จ่ายให้
กับตัวเครื่องสำรองไฟไม่สามารถทำงานได้  
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?