คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ข้อควรระวังก่อนทำการ Reset Network Management Card (NMC)

1.ห้ามปิดเครื่องสำรองไฟโดยทันที 
2.ตรวจสอบสถานะของเครื่องสำรองไฟของผู้ใช้งานว่า On Line อยู่หรือไม่
3.ตรวจสอบพอร์ตการใช้งาน เช่น Serial หรือ USB พอร์ต
4.ตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟแวร์และเฟิมแวร์ของการ์ด
5.ห้ามดึงการ์ดหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาติจากผู้ใช้งาน
6.ห้ามรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าโดยเด็ดขาด


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?