คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการเทียบรุ่นสำหรับ BLR_VCHDY_250A40_3

BLR_VCHDY_250A40_3 สามารถเทียบรุ่น ตามคำอธิบายต่อไปนี้

BLR_VCHDY       =             BLRCH (means VarPlus Can Heavy Duty)
_250A                   =             250A300B (A= kVAr in 50Hz, B= kVAr in 60Hz)
40_3                      =             40 (means 400V 3 phase)

ดังนั้น   BLR_VCHDY_250A40_3 = BLRCH250A300B40

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?