คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

PM5350 สามารถต่อ analog input และ analog output ได้หรือไม่

PM5350 มีเฉพาะ ดิจิตอล อินพุต (Digital Input) และ ดิจิตอล เอาต์พุต (Digital Output) ดังนั้นจึงไม่สามารถต่อ อนาล็อก อินพุต (analog input) และ อนาล็อก เอาต์พุต (analog output)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?