คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

PowerChute Business Edition v9.5 can monitor by console and server or not?

The PowerChute console and server have been discontinued in v9.5. The PowerChute v9.5 agent cannot be monitored by a console or server from an earlier version of PowerChute.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?