คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความหมายของ Transfer Time (ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ) ของ Back UPS

ความหมายของ Transfer Time (ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ) ของ  Back UPS.

คือระยะเวลาในการเปลี่ยนจากเวลาในการเดินทางหมายถึงระยะเวลาที่ UPS จะต้องเปลี่ยนจากสถานะหนึ่ง (เช่น Onbattery, Online ... ) ไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น จากแหล่งไฟหลักไปสู่การ On battery.

เวลาในการถ่ายโอนของหน่วย BK CS และ ES, ตระกูล BX  คือ 8-10 มิลลิวินาที (8-10 ms)
เวลาในการถ่ายโอนของหน่วย Back Pro , BR550G, BR900GI และ BR1500GI คือ 4-5 มิลลิวินาที (4-5 ms)

 เพราะฉะนั้นค่าเวลายิ่งน้อยยิ่งดีเนื่องจากช่วงเวลาที่ไฟขาดช่วงนั้นน้อย ระบบสามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้ไวเพื่อสำรองอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?