คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Network Management Card (NMC) สามารถควบคุมการ shutdown server ได้กี่ตัว

Network Management Card (NMC) สามารถควบคุมการ shutdown server ได้อย่างสมบูรณ์มากถึง 50 servers ก่อนที่ UPS จะปิดการทำงาน
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?