คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

รหัสสินค้าสำหรับ connector ของ limit switch XCMD2102M12 คือรหัสใด

limit switch XCMD2102M12 ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ZCE02 และ ZCMD21M12 
โดยรหัสสินค้า ZCMD21M12 คือ Body + Connector M12

สำหรับ Female Connector ของ Connector M12 มีความยาว 3 ขนาดคือ
2   เมตร รหัสสินค้า XZCP1169L2
5   เมตร รหัสสินค้า XZCP1169L5
10 เมตร รหัสสินค้า XZCP1169L10
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?