คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์รุ่น Tesys F (LC1F) มีรหัส Voltage Coil Code เป็นอะไรบ้าง และถ้าต้องการสั่งซื้อคอยล์แยกเป็น Part no. อะไร

แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์รุ่น Tesys F (LC1F) มีรหัส Voltage Coil Code เป็น 2 หลัก โดยใส่เพิ่มด้านหลังของ Part no.  แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์
ยกตัวอย่างเช่น LC1F115M7 จะมีรหัส Voltage Coil Code 2 หลัก M7 คือ 220Vac 40-400Hz.

รหัส Voltage Coil Code สามารถอ้างอิงจากตารางด้านล่างโดยรหัส Voltage Coil Code 2 หลักนี้ สามารถสั่งซื้อแยกได้ ตาม catalog number แนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?