คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ATV310 - Basic parameter setting

For first  time Inveter setup, please follow step below for setting basic parameter of motor

1. Go to ConF ---> FULL ---> go to list menu below
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?